18 HÅL UNDER 100 SLAG

 
 


Svenska Golfförbundets studie visar på att det är mindre riska att man slutar spela golf om man kommer ner till handicap 27. I USA finns sedan många år tillbaka en nybörjarkultur som handlar om att man ska klara av att gå 18 hål under 100 slag. Med det som fokus blir Grönt Kort och officiellt hcp 36 endast delmål på vägen. I Sverige är genomsnittshandicap för män ca 22 och för kvinnor ca 36.


Vad är då skillnaden på en spelare som har hcp 27 mot en som har hcp 36? Ja det skiljer sig lite beroende på om vi pratar om män eller kvinnor. För män skiljer det sig både i bollträff och i precision, men sällan i att de rent träffade slagen går för kort. För kvinnor är utmaningen att få bollen att lyfta och att, när den lyfter, få den att gå tillräckligt långt för att komma över de hinder som finns på många banor, framförallt i form av långt till fairway från tee och slag över vatten.


För oss som golftränare är det en viktig utmaning att redan i början av golfarens karriär få in målbilden mot hcp 27 = Vision27. (Sedan kan en hel del av våra spelare bli bättre än så och då ska träningsmålen anpassas därefter.)


Vilka verktyg använder vi då av oss för att få fler att nå visionen?
Först och främst handlar det om att träna in bra grunder (GUBBS) Grepp – Uppställning - Bollplacering – Balans – Sikte. Därefter tränar vi in ett svingrörelsemönster som individens kropp kan klara ut. Detta tränas primärt på vintern i våra ”Tema Rörelsen grupper”.


På våren tränar vi på att förbättra bollträffen och så småningom hur bollflykten kontrolleras i olika slag. För detta erbjuder vi Tematräning i grupp utomhus.


När svingrörelsen och slagen sitter någorlunda så låter vi fokus hamna på att ute på banan träna spelstrategi och förmågan att få bollen i hål.
För att uppnå detta erbjuder vi Caddielektioner där tränaren tar besluten åt eleven på banan. Här kommer en del resultatmål in i bilden som gör att spelaren bör sluta räkna poäng och istället fokusera på antalet bruttoslag. Då kan en måltrappa se ut så här:


  1. Gå 9 hål under 55 slag

  2. Gå 18 hål under 110 slag

  3. Gå 9 hål under 53 slag

  4. Gå 18 hål under 105 slag

  5. Gå 9 hål under 50 slag

  6. Gå 18 hål under 100 slag Vision27


I tränarens arbete är det viktigt att sätta en målscore över 18 hål som en personlig vision för varje elev. Det är inte så lätt för en som börjar spela golf att förstå vilken kapacitet han eller hon har som spelare. Våra tränare kan med sin erfarenhet bedöma vilken spelstyrka alla golfare skulle kunna uppnå om tid, lust och rätt träning finns.


 

När blir golf så roligt att risken för att man slutar blir minimal?

vision27.se
GILLA OSS PÅ FACEBOOK

”NIBLICK GOLF ACADEMY”

START / VISION 27

www.niblickgolf.se     /     info@niblickgolf.se     /      www.vision27.se     /      www.bokagolflektion.se     /      070 - 858 40 30